Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Για το χρέος του νεου δήμου.

Υπολογίζεται ότι το χρέος και των τριών δήμων (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) είναι μεταξυ 5 και 12 εκατομμυρίων ευρώ.  Κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει το ακριβές ποσό.  Κυκλοφορεί η  μάλλον ισοπεδωτική άποψη ότι ο νέος δήμος δεν θα μπορεί να  κάνει τίποτα, καμιά αναπτυξιακή επένδυση λόγω του χρέους.

Η αλήθεια είναι ότι ο δήμος απλώς δεν θα μπορεί να δανειστεί άλλα χρήματα μέχρις ότου ταχτοποιήσει το χρέος του.  Με το νέο νόμο, οι δήμοι μπορούν να δανειστούν μόνο αν τα έξοδα εξόφλησης χρέους  δεν ξεπερνούν το  20% των  ταχτικών εσόδων τους  και αν το συνολικό χρέος δεν ξεπερνά  ένα ποσοστό των συνολικών εσόδων τους.  

Κανείς βέβαια δεν γνωρίζει τι θα γίνει για τον απλούστατο λόγο ότι με τις νέες ρυθμίσεις δεν είναι γνωστά τα ακριβή έσοδα του νεου δήμου   Οι δήμοι εκτός από τα παραδοσιακά έσοδα τους (όπως τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ),  χρηματοδοτούνται  και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),  το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης και την ΕΕ (ΕΣΠΑ).  Οι ΚΑΠ προέρχονται (ποσοστά) από τους  φόρους εισοδήματος (20%), το Φ.Π.Α . (12%) και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (50%) που εισπράττει κάθε χρόνο  το Ελληνικό Κράτος.  Ένα μεγάλο μέρος των ΚΑΠ προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου. Το  ένα τρίτο (1/3)  όμως των ΚΑΠ από το φόρο εισοδήματος, την μεγαλύτερη πηγή εσόδων των ΚΑΠ, προορίζεται για την κάλυψη δημοτικών επενδυτικών δαπανών. Εκτός αυτού  για την ενίσχυση και προώθηση της ανάπτυξης του δήμου υπάρχει και το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΑ)  που λειτουργεί συμπληρωματικά στην χρηματοδότηση της ΕΕ (ΕΣΠΑ) για τους δήμους. Φυσικά το ποσό του ΕΑΠΑ που έρχεται από εθνικούς πόρους θα είναι σημαντικά μειωμένο λόγω οικονομικής κρίσης. Επομένως οι δήμοι, ανεξάρτητα με το χρέος τους θα έχουν πρόσβαση σε χρήματα για αναπτυξιακές επενδύσεις.   

Οι στόχοι του νεου δήμου σε σχέση με την χρηματοδότηση  του θα πρέπει να  είναι οι παρακάτω:

1.   1.    Καλή διαχείριση και αξιοποίηση των παραπάνω αναπτυξιακών πόρων (ΚΑΠ, ΕΑΠΑ και ΕΣΠΑ). Ο ακριβής τρόπος κατανομής των ΚΑΠ στο κάθε δήμο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αλλά σύμφωνα με το νόμο θα στηρίζεται στα δημογραφικά γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του κάθε δήμου.  Ο δήμος θα πρέπει να επιδιώξει την μεγιστοποίηση του μεριδίου του από τους των ΚΑΠ διαπραγματεύομενος ή προβάλλοντας τα ανάλογα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του δήμου. Δυναμική  διεκδίκηση από το ΕΑΠΑ και ΕΣΠΑ  με έγκαιρη υποβολή  τεχνικά τεκμηριωμένων αναπτυξιακών προτάσεων.

2. 2. Μείωση των τοκοχρεωλυτικών υποχρεώσεων με ενοποίηση, αν αυτό είναι δυνατόν, του χρέους. Πρόληψη των μελλοντικών οφειλών. Δανειοληπτική σύνεση και σύναψη δανείων μόνο για  αναπτυξιακούς σκοπούς στρατηγικής σημασίας και όχι για ρουσφετολογικής σκοπιμότητας δαπάνες.

3.      3. Αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση της περιουσίας του δήμου.  Η διαχείριση της περιουσίας δημου  είναι σημαντικη για την βελτίωση  τόσο της αποτελεσματικότητας του  όσο και  για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

4.      4. Αξιοποίηση των περιφερειακών πόρων ανάπτυξης (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης). Προσέλκυση επενδύσεων  και έργων που θα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια στην περιοχή

5.     5.  Αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων  (ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών πακέτων της ΕΕ). Άμεση εξασφάλιση της  πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας του δήμου.  Η ΕΕ δίνει χρήματα για αναπτυξιακές προτάσεις που είναι καλά τεκμηριωμένες.  Για αυτό το λόγο χρειάζεται η δημιουργία  μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας επανδρωμένης με εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό  που θα παρακολουθεί τις προσκλήσεις για χρηματοδότηση, θα  αναλάβει την τεχνική προετοιμασία των έργων, και θα φροντίζει την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών  και τεχνικών μελετών  που απαιτούνται με οδηγό  τα κριτήρια  αξιολόγησης.  Επίσης θα ασχολείται με θέματα προσέλκυσης χρηματοδότησης αναπτυξιακών προτάσεων από αλλά ταμείο της ΕΕ (περιφερειακά, τομεακά, κλπ), την δικτύωση με χρηματοδότες και θα ενημερώνει και θα βοηθά ιδιώτες και  επιχειρήσεις για την  εξασφάλιση  χρηματοδότησης


Με σεβασμό

Ευαγγελία Κομματά
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του Περήφανου
Τηλ. 6977904912
http://evaggeliakommata.blogspot.com/
evaggelia.kommata@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου